Święto Edukacji Narodowej w SP-11

Święto Edukacji Narodowej w SP-11

Dzień  Edukacji Narodowej to niezwykle święto nie tylko dla nauczycieli i pracowników szkoły, ale też dla wszystkich uczniów. To dzień wyjątkowy, pełen radości, życzeń i wdzięczności.
Uroczystą akademię uświetnili zaproszeni goście, m.in. nauczyciele emeryci, wszyscy pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele poszczególnych klas, a przede wszystkim Grono Pedagogiczne z Dyrekcją na czele.
Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego przygotowali krótki program artystyczny, którego celem było wywołanie uśmiechu na twarzy każdego. To jedyny taki dzień, kiedy uczniowie mogą się wspólnie bawić z nauczycielami. Nie zabrakło również przedstawicieli Rodziców, którzy wyrazili swą ogromną wdzięczność wszystkim pracownikom szkoły za trud i pracę wkładaną na rzecz edukacji.  
Podczas uroczystego spotkania Pani Dyrektor wyróżniła nauczycieli przyznając im nagrody za ciężką i efektywną pracę.

Gratulujemy!

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Szkoły,
Życzymy Wam dużo sił do dalszej pracy, sukcesów zawodowych, dużo cierpliwości  spełnienia wszystkich marzeń.
Dziękujemy za serce, które każdego dnia wkładacie swoją pracę.

Wdzięczni przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego
SP-11