Poznajemy zwierzęta polarne

Poznajemy zwierzęta polarne

Dnia 20 lutego 2020 r. klasa III c  pod opieką p. Danuty Pelc – Kosińskiej zaprosiła klasę II a na zajęcia przyrodnicze pt. „Zwierzęta polarne”. Uczniowie w ciekawy i przystępny sposób przedstawili życie mieszkańców z dalekiej północy. Na zakończenie zajęć drugoklasiści otrzymali wydrukowane sylwetki zwierząt. Była to ciekawa forma wymiany uczniowskich doświadczeń i wiedzy.

Danuta Pelc – Kosińska
Małgorzata Kupczakiewicz