Światowy Dzień Środowiska

Każdego roku, 5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Środowiska, Z tej okazji organizowane są liczne wydarzenia,  oraz podejmowane są różnorodne inicjatywy, które mają zwrócić uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska oraz uzmysławiać ludziom na całym świecie, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego. Klasa 3 a, jako klasa przyrodniczo-ekologiczna podjęła temat ochrony środowiska krótkim przedstawieniem. Nasi uczniowie zachęcali swoich młodszych kolegów do troski o środowisko, włączanie się w akcje wspomagające zwierzęta. Wszystko po to, by obcować z naturą i czerpać z tego radość . Na ten krótki występ zaprosiliśmy Panią Dyrektor, by przy tej okazji wręczyć jej upominek- dzieło naszej trzyletniej przyrodniczej pracy – książkę pt. „Nasz przyjaciel jeż”. Książeczka zawiera wiersze, opowiadania oraz piękne ilustracje, a wszystko to twórczość naszych najmłodszych uczniów.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim dzieciom, które chętnie brały udział w naszych konkursach i wydarzeniach przyrodniczych.
Dziękujemy rodzicom i nauczycielom, którzy wspierali dzieci w ich artystycznej twórczości.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Magdaleny, wspaniałej Mamy i naszego przyjaciela klasowego za wielkie wsparcie w naszych działaniach,  za jej bezinteresowną pomoc na rzecz klasy i  za wielkie serce.
Barbara Nowak
Rozmiar czcionki
Kontrast