Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego  2021/2022
Godz. 10:00 – Msza św. w Kolegiacie
Spotkania uczniów z wychowawcami wg harmonogramu

Godz. Klasa/Wychowawca Sala Wejście do szkoły
9:00 Klasy IV –  spotkanie z wychowawcami i dyrektorem szkoły Sala gimnastyczna Rodzice  z dziećmi wchodzą  trzema wejściami do Sali gimnastycznej (od strony  Orlika)

9:15 5a – Aneta Stec A03 Wejście I do budynku A od placu zabaw
5b – Lidia Matuła A07 Wejście I do budynku A od placu zabaw
5c – Magdalena Makowska B11 Wejście główne do budynku szkoły
6a –  Maria Kot D15 Wejście do budynku D (od strony ul. Żeromskiego)
6b –  Agata Magnowska   AL(sala lustrzana) Wejście I do budynku A od placu zabaw
7a –  Agnieszka Błachuta B21 Wejście główne do budynku szkoły
7b –  Małgorzata Raczyńska D13 Wejście do budynku D (od strony ul. Żeromskiego)
7c –  Marzena Łąka D14
8a –  Agnieszka Hołysz B13 Wejście boczne do budynku B (obok głównego)
8b –  Anna Barszczewska A02 Wejście główne do budynku szkoły
8c –  Katarzyna Kasprzyk B01 Wejście boczne do budynku B (obok głównego)
8d –  Anna Nuckowska B02
11:00

Oddział przedszkolny i klasy I – spotkanie z wychowawcami i dyrektorem szkoły Sala gimnastyczna Rodzice  z dziećmi wchodzą trzema wejściami do Sali gimnastycznej (od strony  Orlika)
11:00 2a – Jolanta Suchocka – Nazimek A15 Wejście I do budynku A od placu zabaw
2b – Małgorzata Paszkiewicz A12 Wejście główne do budynku szkoły
2c – Barbara Grzebyk A11 Wejście główne do budynku szkoły
2d – Ewa Jastrzębska A17 Wejście główne do budynku szkoły
3a – Halina Ziobrowska-Lotycz A04 Wejście I do budynku A od placu zabaw
3b – Beata Strączek A14 Wejście I do budynku A od placu zabaw
3c – Alina Ryzner A16 Wejście I do budynku A od placu zabaw

Obowiązujące zasady:

  • Rodzice i uczniowie przestrzegają ogólnych zasad reżimu sanitarnego (przed wejściem do budynku dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu, maseczki).
  • W spotkaniach z wychowawcami mogą uczestniczyć jedynie rodzice/opiekunowie uczniów klasy 0, klas I i IV (jeden rodzic/opiekun do ucznia) oraz uczniów przyjętych w tym roku do pozostałych klas.
  • Pozostali rodzice oczekują na dzieci na placu szkolnym lub przed wejściem do budynku przestrzegając zasad reżimu sanitarnego.
  • Uczniowie i rodzice przychodzą dokładnie na wskazaną godzinę.
Rozmiar czcionki
Kontrast