CERTYFIKAT SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA

Nasza szkoła otrzymała ogólnopolski certyfikat „Szkoła Dobrego Wychowania”, który został zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego. W ramach konkursu zostały wykonane zadania:
1. Przeprowadzono międzyklasowe inscenizacje na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania,
2. Uczniowie wykonali prace plastyczne pt. „Mój wygląd świadczy o mnie”, które zostały wyeksponowane na holu głównym szkoły,
3. Przeprowadzono wywiady z uczniami oraz nauczycielami, dzięki czemu Zredagowano Szkolną Kartę Dobrego Zachowania, na podstawie wywiadów z uczniami i nauczycielami,
4. Przeprowadzano zajęcia z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka,
5. Chętni uczniowie wykonali prace pisemne pt. „Moje zachowanie świadczy o mnie”.

Koordynatorzy programu: Psycholog Małgorzata Kiszka, Pedagodzy Alicja Korecka, Renata Osiowy