CERTYFIKAT SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY
Nasza szkoła w tym roku otrzymała certyfikat „Szkoła wolna od dopalaczy” uczestnicząc w XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu , którego celem było uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy.
W klasach od V – III gimnazjum psycholog szkolny, katecheta, pedagodzy szkolni przeprowadzili zajęcia warsztatowe nt. „Dopalacze – jak się przed tym bronić”. Zorganizowana została wśród uczniów akcja zbierania podpisów pod listą osób, które dopalaczom mówią nie. Młodzież uczestniczyła w spotkaniach z lekarzem i przedstawicielem SANEPID-u dotyczących niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą korzystanie z dopalaczy oraz z praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzono konkurs plastyczny pod hasłem „Stop dopalaczom”. Prace uczniów zostały wyeksponowane na wystawie w holu szkolnym. Koordynatorem akcji był psycholog szkolny – Małgorzata Wołowiec.
Małgorzata Wołowiec, Alicja Korecka, Renata Osiowa