Od sierpnia 2010 nasza szkoła uczestniczy w projekcie “Digital media? ICT? – Know how!” Comenius Regio w ramach programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.
Projekt  został zgłoszony przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W wyniku selekcji
w Agencji Narodowej w Polsce, a następnie w Komisji Europejskiej projekt współpracy pomiędzy regionami Podkarpacia i Bawarii został zakwalifikowany do realizacji na dwa lata. Jego realizacja rozpoczęła się 1 sierpnia 2010 r.
Po stronie polskiej w skład konsorcjum obok koordynatora projektu – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wchodzą:
•    organizacja partnerska- Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli,
•    szkoły- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej, Publiczne Gimnazjum nr 1
w Łańcucie, Gimnazjum Katolickie w Stalowej Woli oraz
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu.
Stronę niemiecką reprezentują partnerzy:
•    Bayerisches Staatsministerium fuer Unterricht Und Kultus
•    Akademie fuer Lehrerfortbildung und Personalfuehrung
•    Szkoły- Bischof-Ulrich-Schule w Illertissen, Josef-Anton-Schneller-Volksschule
w Dillingen, Bismarckschule VS w Memmingen, Dominikus-Hertel-Volksschule
w Boos
W dniach 2 do 9 października 2010 delegacja z Podkarpacia przebywała w Bawarii na pierwszej roboczej wizycie. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor Anna Korczewska.
W styczniu 2011 będziemy gościć partnerskie szkoły z Bawarii  na Podkarpaciu.

Rozmiar czcionki
Kontrast