W poniedziałek 19 listopada 2018 r. dwie uczennice reprezentowały naszą szkołę w Ekologicznym Konkursie Recytatorskim  dla uczniów klas I-III Eko – wierszyk.  Emilka Bodzioch i Emilka Makowska pracujące pod kierunkiem pani Danuty Pelc-Kosińskiej i pani Jolanty Suchockiej w mistrzowski sposób zaprezentowały po jednym utworze o tematyce ekologicznej.
Celem konkursu było  zainteresowanie uczniów ekologią, propagowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, promowanie talentów oraz zachęcenie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Jury konkursu pochwaliło uczestników za kunszt recytatorski, zachęciło do dalszego rozwijania swojego talentu oraz wręczyło recytatorom dyplomy i piękne nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia, Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska oraz Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu.

Joanna Kołakowska