28 lutego 2019 r. zakończyliśmy projekt edukacyjny opracowany przez UNICEF pod hasłem WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA.
W tym roku w akcję zaangażowała się ogromna grupa uczniów, a także rodziców i dziadków.
Powstało 40 lalek, a najważniejsze jest to, że wszystkie znalazły swój dom. Udało nam się zebrać 700zł (pieniądze trafiły na konto fundacji UNICEF). Wspólnie uratowaliśmy  70 dzieci (jedna szczepionka to koszt 10zł).
Ogromne podziękowania należą się uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy aktywnie włączyli się w akcję.

Gorąco pozdrawiamy  Panią Agnieszkę Cukierdę, Natalkę i Karola, którzy wspólnie uszyli aż  8 lalek.

Dziękujemy za okazane serce
Samorząd Uczniowski