Jasełka 2020

9 stycznia 2020r. grupa ,,Żółtodzioby” złożona z uczniów integracyjnej klasy I a zdobyła wyróżnienie w ramach XXIII Spotkań Teatralnych ,,Jasełka 2020” organizowanych przez Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki w Jarosławiu. Udział w spotkaniach był pierwszym występem dzieci na dużej scenie i zwieńczeniem szeregu wystąpień przed publicznością szkolną i gośćmi. Gratulujemy tym bardziej małym aktorom i opiekunom za zaangażowanie w działalność na rzecz zachowania tradycji bożonarodzeniowych, rozwój edukacji teatralnych i wyrabianie nawyku czynnego uczestnictwa w kulturze dzieci.

Iwona Kudyba