22 marca  odbyły się obchody ŚWIATOWEGO DNIA WODY.  Celem było uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
W ramach obchodów tego święta w naszej szkole zorganizowana została akcja-  „KOLEJKA PO WODĘ”. Każdy z uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a nawet rodziców – kto w tym dniu przyszedł ubrany na niebiesko, otrzymał butelkę wody mineralnej. W ten sposób zachęcaliśmy uczniów, aby pamiętali o tym, jak ważne dla zdrowia jest picie wody. W klasach odbyły się lekcje wychowawcze, na których uczniowie dyskutowali o roli wody   w naszym życiu, a także o konieczności oszczędnego nią gospodarowania.Różnego rodzaju akcje i konkursy w naszej szkole o charakterze proekologicznym odbywają się dzięki przychylności Pani Dyrektor Ewy Leniar, która wspiera nas nauczycieli i zawsze  w tych akcjach uczestniczy.

Ogromne podziękowania dla Pani Magdaleny Makowskiej – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem Łatwiej” za sfinansowanie zakupu wody mineralnej. Więcej o działalności Stowarzyszenia na stronie http://razem-latwiej-11.pl/ Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia.

Organizatorki: Lidia Matuła, Elżbieta Zięba, Anna Barszczewska, Dorota Grzęda

Lidia Matuła