„Tu każdy idzie z ochotą,
Bo wie, że ma tu przyjaciół,
Że znajdzie pomoc i wsparcie,
Opiekę i zrozumienie…”
(fr. hymnu szkoły)

8 października 2020 był wyjątkowym dniem dla pierwszoklasistów. Tego dnia zostali pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza.

W obecności sztandaru szkoły, starszych koleżanek z Samorządu Szkolnego pani dyrektor  Ewa Leniar dotykając ramienia dużym ołówkiem wypowiadała słowa „pasuję cię na ucznia/uczennicę Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi”.

W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów.

Każde dziecko otrzymało plakietkę z logo szkoły, którą będzie przypinało podczas ważnych uroczystości szkolnych.

Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.

    Wychowawczynie klas I