17 października odbył się w naszej szkole egzamin sprawnościowy na kartę rowerową. Uczniowie musieli wykazać się  umiejętnościami praktycznymi z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego. Egzamin sprawnościowy odbył się pod nadzorem funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Kandydaci na rowerzystów z wielkim przejęciem i zaangażowaniem przystąpili do egzaminu.

Gratulujemy uczniom, którzy pozytywnie pokonali przeszkody.