Lekcją ,,Czy wiesz, jak żyje jeż ? klasa 1a z sukcesem ukończyła projekt edukacyjny Przyroda z klasą Uniwersytetu Dzieci. W ramach projektu uczniowie brali udział w lekcjach z zakresu edukacji przyrodniczej.  W ten sposób rozwinęli umiejętności związane z rozumieniem zjawisk przyrodniczych, nauczyli się współpracować w grupie oraz rozpoznawać i nazywać emocje. Udział w projekcie rozbudził ciekawość poznawczą uczniów i przyczynił się do ich wszechstronnego rozwoju.

Iwona Kudyba

dyp