21 grudnia 2018 r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza rozpoczęła uroczystą mszą świętą w jarosławskiej Kolegiacie obchody święta szkoły. W wydarzeniu uczestniczyła Dyrektor Wydziału Oświaty Pani Renata Chlebowska, a Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, na ręce Pani Dyrektor Ewy Leniar, skierował List Gratulacyjny. W trakcie uroczystości przyznany został coroczny tytuł Przyjaciela Szkoły. Otrzymała go Pani Magdalena Makowska Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Edukacji Razem Łatwiej i Pan Mariusz Biela. Podziękowania za dotychczasową pracę skierowane zostały również do Pani Doroty Czajki, która została Dyrektorem Publicznego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu. Część artystyczna obfitowała w wiele wzruszeń, których dostarczyli uczniowie z teatru integracyjnego prowadzonego przez Panie Agnieszkę Hołysz i Małgorzatę Piróg. Przedstawienie o odzyskaniu niepodległości przez Polskę z przesłaniem, że osoby niepełnosprawne mają w naszej ojczyźnie takie same prawa jak ludzie zdrowi, zmusiło widzów do refleksji, a w niejednym oku zakręciła się łza. Na zakończenie goście usłyszeli góralskie, pełne kolorytu folklorystycznego, życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wspólne wigilijne spotkanie Grona Pedagogicznego i zaproszonych gości zakończyło obchody święta szkoły i jej Patrona- Adama Mickiewicza.

Magdalena Makowska