Wspaniały Jubileusz, wiele wzruszeń i wspomnień… Historia Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu jest bardzo bogata. W Jej 125- letnią działalność wpisują się wydarzenia związane z naszym miastem i całym narodem. W 1894 r.– Rada Szkolna Krajowa powołuje czteroklasową Szkołę Męską w budynku strażnicy miejskiej, a trzy lata później w 1897 r. – szkole nadano imię. Od tej pory jest to Szkoła Ludowa Męska im. Adama Mickiewicza. Od 1950 r. do 1994 r.– w miejsce Męskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza powołano Ogólnokształcącą Szkołę Stopnia Podstawowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 100-lecie istnienia Szkoły w 1994 r., decyzją Kuratora Oświaty w Przemyślu, Szkole przywrócono imię Adama Mickiewicza, a w 2004 roku powstaje pierwsza klasa integracyjna. Po tym krótkim rysie historycznym widać, że 19 grudnia 2019 roku obchodziliśmy potrójny jubileusz: 125 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, 25 rocznicę przywrócenia jej imienia Adama Mickiewicza oraz 15 rocznicę integracji. Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, którą sprawowali ks. Łukasz Buczek oraz o. Piotr Antoniuk. Uroczystość uświetnił muzyczną oprawą dr hab. Jacek Ścibor- jarosławski tenor i absolwent Szkoły. Przejście ze Sztandarem wszystkich uczestników Mszy św. do Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Kraszewskiego 39 to kolejny etap obchodów jubileuszowych, w których wzięło udział wielu wspaniałych gości. Zaszczycili nas swoją obecnością: Pani Anna Schmidt – Rodziewicz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Marcin Malinowski dyrektor biura Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mieczysława Golby, Pan Szczepana Łąka Przewodniczący Rady Miasta Jarosław z Radnymi Rady Miasta, Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kuratora Oświaty, Pani Renata Chlebowska Dyrektor Wydziału Oświaty UM w Jarosławiu, Pan Krzysztof Markowski dyrektor Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej w Jarosławiu, Pan Andrzej Mamak Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia: Pan Stanisław Lenar, Pan Jacek Ścibor i Pan Bogdan Zając, Dyrektorzy i Przedstawiciele jarosławskich instytucji, organizacji, szkół i przedszkoli, Przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani Nauczyciele i Pracownicy Szkoły na czele z Panią Dyrektor Anną Korczewską. W trakcie oficjalnej części nastąpiło odsłonięcie okolicznościowej tablicy pod popiersiem Patrona Szkoły Adama Mickiewicza. Aktu tego dokonał Pan Stanisław Lenar jarosławski rzeźbiarz i autor popiersia oraz Pani Ewa Leniar Dyrektor Szkoły. Następnie w obecności sztandaru wyróżnieni zostali „Absolwenci z pasją”. Są to osoby, które nigdy nie wstydziły się głośno mówić, z jakiego pochodzą miasta, do jakiej chodziły szkoły. Serce swoje oddały swojej wielkiej pasji, którą rozpoczynały w dzieciństwie. Realizowali się w oddaniu swoich umiejętności społeczności miasta. Są przykładem, że marzenia się spełniają, że ciężką pracą można bardzo wiele osiągnąć, pozostając wiernym swojej małej ojczyźnie. Pamiątką wyróżnienia były portrety wykonane przez naszą szkolną artystkę Panią Agnieszkę Błachutę. Pierwszymi wyróżnionymi „Absolwentami z pasją” zostali: Pani Anna Schmidt – Rodziewicz – absolwentka z 1993 r., Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bogdan Zając- absolwent z 1987 r., wieloletni piłkarz, trener piłki nożnej UEFA PRO oraz Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia, dr hab. Jacek Ścibor-absolwent z 1983 r. ,wybitny artysta i tenor oraz Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia, Pan Jacek Wojtas –absolwent z 1979 r., były wieloletni Podkarpacki Kurator Oświaty i obecny Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Jarosławiu, Pani Bożena Cieślak –absolwentka z 1978 r., sportowiec, wieloletni wicedyrektor naszej Szkoły oraz osoba, która przez 26 lat prowadzi szkolne kroniki. Na tę okoliczność przygotowano plakaty z wybranymi zdjęciami z kronik szkolnych. Na zakończenie części oficjalnej Pani Dyrektor odczytała uchwałę o przyznaniu honorowego tytułu „Przyjaciela szkoły”, który otrzymała wieloletnia emerytowana Pani Dyrektor Anna Korczewska. Część artystyczna utrzymana w oparciu o elementy twórczości Adama Mickiewicza, patriotyzmu i talentów rozwijanych przez uczniów zachwyciły zebranych. Nie zabrakło akcentu związanego ze Świętami Bożego Narodzenia. Życzenia dla wszystkich świętujących jubileusz, pierniki z opłatkiem oraz piękne kolędy wprowadziły każdego w magiczny czas świąt. Warto dodać, że na tę okoliczność została przygotowana specjalna gazetka szkolna ze wspomnieniami absolwentów klas integracyjnych. Wspólne spotkanie, poczęstunek i oczywiście wspaniały tort ufundowany przez Radę Rodziców były dopełnieniem jubileuszowych obchodów. Za pomoc w organizacji naszego święta serdecznie dziękujemy dyrekcji i uczniom Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Państwu Marcie i Arturowi Telegom, Państwu Ewie i Markowi Gliwom, Panu Bogdanowi Skibie oraz Pani Marzenie Przytockiej.

Magdalena Makowska