ŚRODA  19. 06. 2019

8:30 – spotkania klas III gimnazjum i VIII.

9:00 –  zakończenie  roku dla klas 0 w swoich salach.

9:00 –  spotkania klas I – III rozdanie świadectw, nagród i dyplomów w salach lekcyjnych
i przejście pod opieką wychowawców i rodziców do kościoła.

10:00 – Msza Św. dla całej społeczności szkolnej w kościele

Po Mszy Św., ok. godz. 11:15 – uroczystość zakończenia roku szkolnego w sali gimnastycznej dla klas IV-  VII.

Po uroczystości rozdanie świadectw w klasach.

Klasy I-III w swoich salach.

IV A – SALA   D 13 VA – SALA      B12 VI A – SALA    B 21 VII A – SALA    B 11
IV B – SALA   A 03 VB – SALA      A 02 VI B – SALA    A 08 VII B – SALA    B 22
IV C – SALA   A 07 V C – SALA     B 01 VI C – SALA    B 13 VII C – SALA    D 14
  V D – SALA     B 02    
III A GIM – SALA    D 14
III B  GIM – SALA    D 13
VIIIA – SALA    B 21
VIII B – SALA     A 07
VIII C – SALA    A 02
VIII D – SALA   A 08