Drukowanie

Zapraszamy do współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie działań informacyjno-komunikacyjnych – Aktywna tablica.
Można tu opublikować ciekawe scenariusze i interaktywne zadania, które zainspirują innych nauczycieli do  pracy z nowymi technologiami.

Ryby – kręgowce wodne. Klasa 6  (przyroda) lub (biologia)

Tajemniczy ciąg Fibonacciego. Klasa 4-7 matematyka

Ekologia na co dzień. Klasa 1-3 edukacja wczesnoszkolna

Poznajmy się (zadanie z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez wordwall.net)
https://wordwall.net/pl/resource/2823523/poznajmy-si%c4%99-zaj%c4%99cia-integracyjne

Zagadki logiczne (zadanie z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez genial.ly)
https://view.genial.ly/5ecaa4d6ad9c9e0d8e2090a3/presentation-zagadki-logiczne

Zagadki historyczne (zadanie z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez genial.ly)
https://view.genial.ly/5eb50b6c2c3ba90db0754e26/presentation-historia-dniel

Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z Zespołem Aspergera
http://www.sp11jaroslaw.pl/wp-content/uploads/2018/06/Scenariusz-aktywna-tablica.pdf

Syzyfowe prace – materiał powtórzeniowy
https://view.genial.ly/5eb10d1b36f0160dc0dd832b/presentation-syzyfowe-prace?fbclid=IwAR3yz-Btkru8TowPtoQUD-KZFEnXpT9QcTB5UgaiGngvIzqLueisu2Ggms0

Mit o Syzyfie
https://view.genial.ly/5eb050b96f16bf0d194d5cbd/presentation-syzyfoe?fbclid=IwAR0eqx249D_IHt227XrNweW6sYdXRXYv-AgYYJJmusk4vld6DwsGT5jjozc

Powtórzenie części mowy – zadania
https://view.genial.ly/5ea7e63fe3832d0d35d09111/presentation-szymek1?fbclid=IwAR0MT4uoY6_8_Ooasl9SPOj5xEKjZNOF86bYou3P-VQbmkqpOy3flHkgC-8

Dzień Ziemi
https://view.genial.ly/5e98c8f88a1e5e0e2060198d/presentation-maciej?fbclid=IwAR3Ksdy7hxQsNQImap7f5UiVizD5S7LsB30iMTjLsAuATm-4LPbMHdAjgwo

Dzień Ziemi
https://view.genial.ly/5e9e10873b6beb0db86cbf7a/presentation-sebastian?fbclid=IwAR2vVVIxaP014flhftTCS272vBudatzrKkVtkWg9NSdNNk02s2mvp5XovSA

 

Materiały udostępnione przez pozostałe placówki oświatowe:
SP 2
SP 4
SP 7