Drukowanie

Zapraszamy do współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie działań informacyjno-komunikacyjnych – Aktywna tablica.
Można tu opublikować ciekawe scenariusze i interaktywne zadania, które zainspirują innych nauczycieli do  pracy z nowymi technologiami.

  Ryby – kręgowce wodne. Klasa 6  (przyroda) lub (biologia)

 Tajemniczy ciąg Fibonacciego. Klasa 4-7 matematyka

Ekologia na co dzień. Klasa 1-3 edukacja wczesnoszkolna

Materiały udostępnione przez pozostałe placówki oświatowe:
SP 2
SP 4
SP 7