2019r. – obchody potrójnego jubileuszu: 125 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, 25 rocznica przywrócenia jej imienia Adama Mickiewicza oraz 15 rocznica integracji

2019r. – powstanie hymnu szkoły

2017r. – zmiana siedziby szkoły z ul. Kraszewskiego 1 na ul. Kraszewskiego 39

2013r. – powstanie Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Integracji „Razem Łatwiej”

2008r. – otrzymanie Polskiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

2007r. – dopisanie do nazwy szkoły „…z Oddziałami Integracyjnymi

2004r. – obchody 110-lecia powstania szkoły

2004r. – utworzenie pierwszej klasy   integracyjnej

2002r. – powstaje logo szkoły

2000r. – zgłoszenie szkoły do Sieci Szkół Promujących Zdrowie

2000r. – w 100 lecie istnienia budynku szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową

1997r. – w 100-lecie nadania imienia Adama Mickiewicza Rada Rodziców funduje nowy sztandar z wizerunkiem patrona

1994r. – w 100-lecie istnienia, decyzją Kuratora Oświaty w Przemyślu szkole przywrócono imię Adama Mickiewicza

1966r. –wprowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej

1965r. – przekazanie sztandaru ufundowanego przez Komitet Opiekuńczy Powiatowe Związki Gminnych Spółdzielni i Komitet Rodzicielski

1950r. – w miejsce Męskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza powołano Ogólnokształcącą Szkołę Stopnia Podstawowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

1944r. – szkoła wznawia naukę

1939 – 1944 – budynek zajmuje wojsko Grupy Kwatermistrzowskiej Wermachtu

1922r. – przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Kraszewskiego 1

1897r. – nadanie szkole imienia: Szkoła Ludowa Męska im. Adama Mickiewicza

1894r. – Rada Szkolna Krajowa powołuje 4-klasową Szkołę Męską  w budynku strażnicy miejskiej

 


 

Rozmiar czcionki
Kontrast