Z DZIEJÓW NASZEJ SZKOŁY

flaga1894 RESKRYPTEM DNIA 31 LIPCA Rada Szkolna Krajowa postanowiła powołać 4 klasową Szkołę Męską od dnia 1 września 1894 roku

1897 Na mocy upoważnienia Rady Szkolnej Krajowej z dnia 7 kwietnia 1897 roku Rada Szkolna Okręgowa nadaje tej szkole imię Adama Mickiewicza

1922 W tym roku Szkołę imienia Adama Mickiewicza przeniesiono do budynku przy ulicy Kraszewskiego 1

1924 Szkołę 4 klasową decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego przekształcono na 7 klasową

1939 – 1944 okres wojny i okupacji niemieckiej.

Ze zdjęć archiwalnych i wspomnień wynika, że do zimy 1941 roku w szkole odbywały się lekcje, później pomieszczenia szkoły zajął Wermacht jako kwaterę Grupy Kwatermistrzowskiej.

1944 przychodzi czas wyzwolenia. Wojska niemieckie wycofując się z miasta niszczą wiele budynków publicznych. Dzięki wielkiemu staraniu ówczesnego Kierownika Pana Czesława Wiśniewskiego budynek szkoły szczęśliwie ocalał.

1944 wrzesień szkoła zaczyna naukę w wyzwolonej Polsce

1950 Szkołę Męską im. Adama Mickiewicza przekształcono w Ogólnokształcącą Szkołę Stopnia Podstawowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

1958 Od 1 września funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa numer 11 dzieląc budynek z inna placówką

1963 Cały budynek szkolny zajmuje Szkoła Podstawowa numer 11

1965 Rada Rodziców i zakład opiekuńczy fundują Szkole Sztandar

1968 rozpoczyna się remont kapitalny, poprawiają się warunki pracy i nauki.

1993 rozpoczyna się proces przygotowania społeczności szkolnej do przywrócenia Szkole imienia Adama Mickiewicza

JUBILEUSZE W NAJNOWSZEJ HISTORII SZKOŁY

15 czerwca 1994 roku w 100 lecie istnienia Szkoły wielka radość dla całej społeczności – Decyzją Kuratora Oświaty w Przemyślu świętujemy powrót Patrona

Czerwiec 1997 w 100 rocznicę nadania Szkole imienia Adama Mickiewicza Rada Rodziców i wielu Ludzi Dobrej Woli fundują nowy Sztandar z wizerunkiem Patrona.

2000 – grudzień Świętujemy 100 lecie istnienia budynku szkoły, odsłaniamy Tablicę Pamiątkową – podziękowanie dla Społeczności Jarosławia, za to, że wybudowali ze składek budynek przy ulicy Kraszewskiego 1 z przeznaczeniem na cele szkolne.

2004 – 31 lipca minęła 110 rocznica powstania szkoły i 10 rocznica przywrócenia szkole imienia Adama Mickiewicza – obchodzone w grudniu z okazji Święta Szkoły

2009 – grudzień 115 rocznica powstania szkoły