PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
PZO z j.ang 1-3
PZO z j.ang 4-8
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
wymagania-do-działów-tajemnice-przyrody-klasa-4
wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-5
wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-6 
wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-7-planeta-nowa-7-edycja-2020-2022
wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-8
wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-5
wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-6
wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-7
wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-8
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z J. POLSKIEGO
PZO
kryteria oceniania z języka polskiego klasa IV
kryteria oceniania z języka polskiego klasa V
kryteria oceniania z języka polskiego klasa VI
kryteria oceniania z języka polskiego klasa VII
kryteria oceniania z języka polskiego klasa VIII
lektury IV-VIII
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI
SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI i_UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW (1)
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI KL.IV
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI KL.V
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI KL.VI
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI KL.VII
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI KL.VIII
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z W-F
Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego 2017-2018
PROCEDURA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 2019-2020
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA 2017-2018
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI
Wymagania edukacyjne z muzyki w klasach 4-7
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI
PRZEDMIOTOWY_SYSTEM_OCENIANIA_-_TECHNIKA_KL__IV-VI
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI
KRYTERIA OCENY Z PLASTYKI-2017
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA
WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA I -III
Wymagania wobec uczniów klas 1
WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE UCZNIA KLASY 3
wzorowy uczeń
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI
PSO Informatyka
regulamin pk
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII
PZO z Religii kl. IV -VIII
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI
Kryteria oceniania z fizyki
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII
propozycja-wymagan-programowych-klasa-7
propozycja-wymagan-programowych-klasa-8
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
PZO niem
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – Wiedza o społeczeństwie
Przedmiotowy System Oceniania