PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
PZO z j.ang 1-3
PZO z j.ang 4-8
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
wymagania-do-działów-tajemnice-przyrody-klasa-4
wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-5
wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-6 
wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-7-planeta-nowa-7-edycja-2020-2022
wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-8
wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-5
wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-6
wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-7
wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-8
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z J. POLSKIEGO
PZO
kryteria oceniania z języka polskiego klasa IV
kryteria oceniania z języka polskiego klasa V
kryteria oceniania z języka polskiego klasa VI
kryteria oceniania z języka polskiego klasa VII
kryteria oceniania z języka polskiego klasa VIII
lektury IV-VIII
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI
SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI i UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI KL.IV
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI KL.V
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI KL.VI
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI KL.VII
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI KL.VIII
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z W-F
PROCEDURA-ZWOLNIEŃ-Z-ZAJĘĆ-WYCHOWANIA-FIZYCZNEGO
Przedmiotowe Zasady Oceniania z Wychowania Fizycznego
PZO wychowania fizycznego w czasie kształcenia na odległość
Szczegółowe kryteria oceniania z wychowania fizycznego
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI
Wymagania edukacyjne z muzyki w klasach 4-7
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI
PRZEDMIOTOWY_SYSTEM_OCENIANIA_-_TECHNIKA_KL__IV-VI
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI
KRYTERIA OCENY Z PLASTYKI
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA
WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA I -III
Kryteria oceniania w klasie 1
Kryteria oceniania_ klasa 2 SP
Kryteria oceniania_klasa 3_SP
wzorowy uczeń
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI
PSO Informatyka
regulamin pk
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII
PZO z Religii kl. IV -VIII
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI
Kryteria oceniania z fizyki
PSO7
PSO8
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII
propozycja-wymagan-programowych-klasa-7
propozycja-wymagan-programowych-klasa-8
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
PZO niem
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – Wiedza o społeczeństwie
Przedmiotowy System Oceniania
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – Edukacja dla bezpieczeństwa
Przedmiotowy system oceniania z EDB

 

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast