PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
wymagania-do-działów-tajemnice-przyrody-klasa-4
wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-5
wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-6 
wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-7-planeta-nowa-7-edycja-2020-2022
wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-8
wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-5
wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-6
wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-7
wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-8
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z J. POLSKIEGO
PZO
kryteria oceniania z języka polskiego klasa IV
kryteria oceniania z języka polskiego klasa V
kryteria oceniania z języka polskiego klasa VI
kryteria oceniania z języka polskiego klasa VII
kryteria oceniania z języka polskiego klasa VIII
lektury IV-VIII
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKI
SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI i UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI KL.IV
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI KL.V
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI KL.VI
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI KL.VII
KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI KL.VIII
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z W-F
Przedmiotowe Zasady Oceniania z WF
PROCEDURY ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WF
PZO wychowania fizycznego w czasie kształcenia na odległość
Szczegółowe kryteria oceniania z wychowania fizycznego
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI
Wymagania edukacyjne z muzyki w klasach 4-7
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA TECHNIKI
PRZEDMIOTOWE ZASADY_OCENIANIA_-_TECHNIKA_KL__IV-VI
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI
KRYTERIA OCENY Z PLASTYKI
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA
WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA I -III
Kryteria oceniania w klasie 1
Kryteria oceniania_ klasa 2 SP
Kryteria oceniania_klasa 3_SP
wzorowy uczeń
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI
PZO Informatyka
regulamin pk
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII
Zasady oceniania w kl 1-3
PZO z Religii kl. IV -VIII
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI
Kryteria oceniania z fizyki
PZO7
PZO8
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII
propozycja-wymagan-programowych-klasa-7
propozycja-wymagan-programowych-klasa-8
PPRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
PZO niem
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – Wiedza o społeczeństwie
Przedmiotowe Zasady Oceniania
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – Edukacja dla bezpieczeństwa
Przedmiotowe zasady oceniania z EDB
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
PZO-j.ang-1-3
PZO j.ang-4-8

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast