JESTEŚMY SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania (ruch) szkół, zgodne ze strategią opracowaną w 14 tzw. szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych poziomach. Pierwszą sieć utworzono w 1992 r. w b. woj. ciechanowskim.
Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów.
 W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów. Aktualnie we wszystkich województwach istnieją sieci szkół, w niektórych nawet funkcjonują sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu łatwiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania pracy szkół.

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami, uczniami i społecznością lokalną tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu i dobre­mu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

W roku szkolnym 2016/17 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu „Trzymaj formę – aktywnie i zdrowo”.

Podejmujemy szereg działań dla umacniania zdrowia przez uczniów i pracowników:

*  Wprowadzenie przerwy owocowo – warzywnej, kolorowe kanapki,  soki warzywno-owocowe
*  Zajęcia świetlicowe „W zdrowym ciele zdrowy duch”
– warsztaty kulinarne: „Żyj i odżywiaj się zdrowo”
– konkursy i zagadki promujące zdrowie i zdrowe odżywianie
– przedstawienie „Niekorzystny wpływ hałasu na zdrowie”
* „Rosnę Zdrowo z ARR” – piknik  promujący program owoce i warzywa w szkole dla dzieci  młodszych
*„Szklanka mleka i owoce w szkole”
* „Ratownicy są wśród nas” w ramach programu „ Bezpieczny Jarosław”  – pierwsza pomoc przedmedyczna
* Zdrowa żywność w czasie Pikniku Rodzinnego ze św. Franciszkiem
* Udział w Majówce pod hasłem „Czas na zdrowie” w ramach kampanii miejskiej   „Uzależnieniom mówimy NIE” w Szkole Podstawowej nr 7 w Jarosławiu
* Zielone ogrody wokół szkoły
* Dzień Ziemi, turniej „Wiem co kupuję”
* Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rozwijających zainteresowania sportowe, rekreacyjne
i  zdrowotne: piłka nożna,  tenis stołowy, gry zespołowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne
* Organizacja wewnątrzszkolnych konkursów, zawodów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych:
– XVIII Konkurs Gimnastyki Artystycznej
– Międzyklasowy Konkurs Sprawnościowy klas IV-VI
– Międzyklasowy Konkurs LA klas IV-VI
– Konkurs rowerowy BRD
– Wybór SPORTOWCA ROKU
– Dzień Ewaluacji i Sportu.
– Dwa ognie dla klas IV-V
– Rzucanka Siatkarska dla klas IV
– Mini siatkówka dla klas V-VI
– Turniej tenisa stołowego klas IV-VI
– Festyn Rodzinny „Piknik ze św. Franciszkiem”- prowadzenie konkurencji sportowych.
* Pomoc w organizacji imprez i zawodów sportowych organizowanych przez MSZS, Wydział Edukacji
i Kultury Fizycznej, udział w zawodach
*Działalność turystyczno –krajoznawcza:
– Rajdy piesze: IX Rajd Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl, Rajd „ Niezapominajka”
– Rajdy rowerowe: XVII Rajd Sieci SPZ Bieszczady, „Rowerem po zdrowie” – rajdy rowerowe po ścieżkach rowerowych dla uczniów,  nauczycieli i rodziców
* Sport dla zdrowia nauczycieli i pracowników szkoły – zajęcia sportowe
*Organizacja i prowadzenie turniejów:
„Dziś zabawa w sport – jutro olimpiada” dla klas I jarosławskich szkół podstawowych
XIX Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr11 i Puchar Przechodni  Bogdana Zająca
* Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych przewidzianych w strategii Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia
* Gazetki edukacyjne –  prozdrowotne  i profilaktyczne
* Rozpropagowanie edukacyjnych broszur , folderów, ulotek wśród uczniów dotyczących zdrowego stylu życia
* Zapobieganie otyłości – pomiar wzrostu i ciężaru ciała uczniów klas IV-VI, obliczanie BMI, wyłonienie uczniów, których parametry nie mieszczą się w normie
* Pogadanki na temat zasad zdrowego odżywiania się i wpływu ćwiczeń fizycznych na organizm
* Zajęcia rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej dla klas uczniów zakwalifikowanych do zajęć

Szkolny koordynator promocji zdrowia: Małgorzata Ciurko

Trzymaj formę! To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu:
propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną
http://www.trzymajforme.pl/start-16

Harmonogram działań do XII edycji  Ogólnopolskiego Programu  Edukacyjnego „Trzymaj Formę”
w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu w roku szkolnym 2017/2018

L.p Zadanie Termin Odpowiedzialni Uczestnicy  
Udział w rajdach:

a)XVIII  Rajd Sieci SzPZ Roztocze

29.09.-01.10.17 Chętni nauczyciele Uczniowie klas 5-7  i 2-3 gimnazjum
b) IX  Rajd Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl Maj 2018 Chętni nauczyciele Grupa rowerowa – klasy 5-7  i 2-3 gimnazjum

Grupa piesza  klasy 5-7  i 2-3 gimnazjum

c) Rajd „ Niezapominajka” Maj 2018 2 nauczycieli wf klasy 5-7 i 2-3 gimnazjum
d) „Rowerem po zdrowie” – rajdy rowerowe po ścieżkach rowerowych dla uczniów,  nauczycieli i rodziców Jesień i wiosna 4 nauczycieli wf Klasy 5-7 i 2-3 gimnazjum
Gazetki edukacyjne –  prozdrowotne  i profilaktyczne Cały rok Chętni nauczyciele Klasy 5-7  i 2-3 gimnazjum
Udział w  XVII Przeglądzie Piosenki o zdrowiu 06.04.2018 Nauczyciel muzyki Uczniowie klas 5-7 i 2-3 gimnazjum
  4. Pokazy gimnastyki artystycznej Na imprezach szkolnych i miejskich

 

2 nauczycieli wf

 

Klasy 5-6
  5. Zdrowa żywność oraz konkurencje sportowe w czasie Rodzinnego Pikniku ze św. Franciszkiem Czerwiec 2018 Wychowawcy klas oraz  nauczyciele wf Uczniowie 5-7 i 2-3 gimnazjum, nauczyciele, rodzice
  6. „Szklanka mleka i owce w szkole”

 

Cały rok intendentka Klasy 5-7
7. Współpraca z ZSSCHiO  w Jarosławiu:

-warsztaty ze zdrowego odżywiania

Cały rok

 

 

Chętni nauczyciele Uczniowie klas 5-7  i 2-3 gimnazjum
  -spotkanie z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania

 

Styczeń 2018 1 nauczyciel wf

 

Uczniowie klas 5-7  i 2-3 gimnazjum, chętni rodzice i nauczyciele

 

8. Organizacja turniejów i konkursów sportowych wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych:
XX Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr11 i Puchar Przechodni Bogdana Zająca Styczeń 2018 2 nauczycieli wf Uczniowie klas 4-6 jarosławskich szkół podstawowych
V Turniej mini siatkówki dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia Marzec/kwiecień 2018 2 nauczycieli wf Dziewczęta klas 5-6 z jarosławskich szkół podstawowych
Międzyszkolny Turniej piłki nożnej „Mundialito2018” Czerwiec 2018 Chętni nauczyciele wf Uczniowie klas 4-6 jarosławskich szkół podstawowych
Turniej tenisa stołowego Kwiecień  2018 2 nauczycieli wf klas 4-7 i 2-3 gimnazjum
Turniej mini siatkówka dla klas V-VI i piłka siatkowa klas gimnazjalnych czerwiec 2018 4 nauczycieli wf Uczniowie klas 5-6 i klas 2-3  gimnazjalnych
Turniej „Dwa ognie” Czerwiec 2018 2 nauczycieli wf Uczniowie klas 4-5
XVII Konkurs Gimnastyki Artystycznej Luty 2018 2 nauczycieli wf Uczennice klas 4-6 i chętne z klas 7

 

Między klasowy Konkurs Sprawnościowy Maj 2018 Wszyscy nauczyciele wf Uczniowie klas 4-7 i 2-3 gimnazjum
Między klasowy Konkurs LA Maj 2018 Wszyscy nauczyciele wf Uczniowie klas 4-7 i 2-3 gimnazjum
Konkurs rowerowy BRD Czerwiec 2018 3 nauczycieli wf Uczniowie klas 5
Wybór SPORTOWCA ROKU 2017/2018 w kategoriach wiekowych Czerwiec 2018 Wszyscy nauczyciele wf Uczniowie klas 4-7 i 2-3 gimnazjum
Wojewódzki konkurs plastyczny „Sport w wyobraźni ucznia” Maj 2018 1 nauczyciel wf Klasy 4-7

 

Konkurs fotograficzny: „Sport w obiektywie” Maj 2018 2 nauczycieli wf Klasy 4-7 i 2-3 gimnazjum
Dzień Ewaluacji i Sportu Czerwiec 2018 nauczyciele wychowania fizycznego, Klasy 4-7 i 2-3 gimnazjum
9. Udział w zawodach sportowych Wg kalendarza imprez Wszyscy nauczyciele wf Klasy 4-7 i 2-3 gimnazjum
10. Zajęcia rehabilitacji ruchowej i gimnastyki korekcyjnej Cały rok 3 nauczycieli wf  uczniowie zakwalifikowani do zajęć
11.

 

 

 

12.

Zapobieganie otyłości – pomiar wzrostu i ciężaru ciała uczniów klas 4-7, obliczanie BMI, wyłonienie uczniów, których parametry nie mieszczą się w normie Wrzesień2017, maj 2018 Wszyscy nauczyciele wf Klasy 4-7 i 2-3 gimnazjum  
Godziny wychowawcze, lekcje przyrody i wf dotyczące tematyki zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej np.:
Higiena i choroby układu ruchu
Zasady zdrowego odżywiania
Jak dbać o prawidłowe odżywianie w okresie dorastania?
ABC zdrowego odżywiania
Cukry i tłuszcze, białka
Zdrowy styl życia Racjonalne odżywianie się Efekty niedoboru składników odżywczych Składniki pokarmów Zdrowie i choroba
Pokarm – budulec i źródło energii
Witaminy , sole mineralne , woda
Higiena i choroby układu
pokarmowego
Budowa i znaczenie mięśni Higiena i choroby aparatu ruchu

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok Wychowawcy klas 7 oraz 3 nauczycieli przyrody Klasy 7 i 2-3 gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nowa Piramida Zdrowego Żywienia