STOŁÓWKA SZKOLNA

602-691-588

ŚWIETLICA SZKOLNA

Grupa I (0a, 0b) 789 113 116

Grupa II (1b, 1c) 697 692 732

Grupa III (1a, 2a,2b) 725 858 894

Grupa IV (3a, 3b) 669 009 471

Grupa V (3c,3d) 667 568 069

HIGIENISTKA SZKOLNA

664 393 780

NR RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT ZA OBIADY

Szkoła Podstawowa nr 11 w Jarosławiu

19 1240 2571 1111 0011 0133 0533

 w tytule: wpłata za obiady imię nazwisko dziecka, klasa

wpłaty do 10-ego każdego miesiąca

NR RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 11

42 9096 0004 3001 0053 9773 0001

w tytule: wpłata na Rade Rodziców za : imię nazwisko dziecka, klasa

Rozmiar czcionki
Kontrast