STOŁÓWKA SZKOLNA

602-691-588

ŚWIETLICA SZKOLNA

669 009 471 (3B, 3C)

510 258 793 (0A, 1A,1B, 1C)

697 692 732 (1D, 2A, 2C)

667 568 069 (2B,2A)

HIGIENISTKA SZKOLNA

664 393 780

NR RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT ZA OBIADY

Szkoła Podstawowa nr 11 w Jarosławiu

19 1240 2571 1111 0011 0133 0533

 w tytule: wpłata za obiady imię nazwisko dziecka, klasa

wpłaty do 10-ego każdego miesiąca

NR RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 11

42 9096 0004 3001 0053 9773 0001

w tytule: wpłata na Rade Rodziców za : imię nazwisko dziecka, klasa

Rozmiar czcionki
Kontrast