Nasza szkoła:

Pomaga odnieść sukces każdemu dziecku,

Umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

Wspiera rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

Organizuje zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia stymulujące rozwój,

Jest miejscem wspólnej nauki dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,

Zapewnia opiekę pedagogiczną i zdrowotną,

Wzbogaca swoją bazę i dostosowuje się do potrzeb uczniów,

Posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nieustannie doskonalącą się i dokształcającą,

Zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej,

Wspiera rodziców w zakresie wychowania.

Rozmiar czcionki
Kontrast