Wysoko i wielokierunkowo wykwalifikowana kadra pedagogiczna, to jeden z wielu atutów naszej szkoły. Aktywne uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego sprawia, że nasza kadra wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, co pomaga w szerszym i całościowym spojrzeniu na uczniów oraz szukaniu nowych i lepszych sposobów przekazywania im wiedzy. Nasza kadra pedagogiczna wprowadza dzieci w świat pełen sukcesów i radości, ale też wszelkimi sposobami wspomaga dzieci z trudnościami rozwojowymi.
Dodatkowe kwalifikacje posiadane przez nauczycieli uczących w naszej szkole:

 • terapia pedagogiczna (14 nauczycieli)
 • terapia dziecka z autyzmem (15 nauczycieli)
 • oligofrenopedagogika (18 nauczycieli)
 • surdopedagogika (2 nauczycieli)
 • tyflopedagogika
 • język migowy (3 nauczycieli)
 • logopedia (3 nauczycieli)
 • neurologopedia (2 nauczycieli)
 • socjoterapia
 • masaż leczniczy (2 nauczycieli)
 • gimnastyka korekcyjna (3 nauczycieli)
 • terapia ręki
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (7 nauczycieli)
 • resocjalizacja
1. Ataman Marek w-f
2. Augustynowicz Renata j. niemiecki
3. Babiś Marzena nauczyciel wspomagający
4. Balicka – Nepelska Barbara fizyka
5. Barszczewska Anna biologia, przyroda
6. Bogacka Alina edukacja wczesnoszkolna
7. Brodowicz – Inglot Agata historia
8. Bronowski Jacek w-f/rehabilitant
9. Chlebuś Wiesława wychowawca świetlicy
10. Chuchra Arkadiusz religia
11. Cieślak Bożena w-f
12. Ciurko Małgorzata w-f
13. Czajka Dorota edukacja wczesnoszkolna
14. Dutkiewicz Edyta nauczyciel wspomagający
15. Frendo Barbara matematyka
16. Grzebyk Barbara edukacja wczesnoszkolna
17. Grzęda Dorota biologia, przyroda
18. Hołysz Agnieszka nauczyciel wspomagający
19. Jastrzębska Ewa nauczyciel wspomagający, biblioteka
20. Jucha Marek geografia
21. Kamiński Marek j. angielski
22. Kasprzyk Katarzyna matematyka, fizyka
23. Kisiel Krzysztof wos
24. Kmieć Renata j. polski
25. Kogut Joanna j. angielski
26. Kołakowska Joanna biblioteka,  wychowawca świetlicy
27. Kontek Adam religia
28. Korecka Alicja pedagog
29. Kostka Grażyna plastyka
30. Kot Maria j. angielski
31. Kroczek Adam informatyka, zajęcia artystyczne
32. Krzywonos Zbigniew informatyka
33. Kuc Beata j. polski
34. Kucza Anna nauczyciel wspomagający
35. Kudyba Iwona wychowawca świetlicy
36. Kulesza Tomasz wychowawca świetlicy
37. Kupczakiewicz Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
38. Leniar Ewa matematyka
39. Łąka Marzena w-f, doradztwo zawodowe
40. Łąka Szczepan w-f
41. Mac Małgorzata nauczyciel wspomagający
42. Magnowska Agata j. polski
43. Makowska Magdalena j. polski
44. Matuła Lidia przyroda,  geografia
45. Matwij Aleksandra pedagog,  terapeuta
46. Mazur Alina nauczyciel wspomagający
47. Nowak Barbara nauczyciel wspomagający
48. Nuckowska Anna matematyka
49. Nykiel – Wojtuń Monika j. polski
50. Nykun Teresa matematyka
51. Osiowa Renata pedagog
52. Pajda Beata historia
53. Paszkiewicz Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
54. Pelc – Kosińska Danuta edukacja wczesnoszkolna
55. Petry Katarzyna nauczyciel wspomagający
56. Piela Bartosz w-f
57. Piotrowska Iwona nauczyciel wspomagający
58. Piróg  Małgorzata nauczyciel wspomagający
59. Piś – Gołąb Anna technika,  fizyka
60. Pol Grażyna j. polski,  wychowawca świetlicy
61. Raczyńska Małgorzata muzyka
62. Roga Izabela logopeda
63. Ryzner Alina nauczyciel wspomagający
64. Sebastianka Anna j. angielski
65. Stec Aneta nauczyciel wspomagający
66. Stokłosa Elżbieta j. niemiecki
67. Strączek Beata edukacja wczesnoszkolna
68. Strumska Aleksandra j. angielski
69. Suchocka Jolanta edukacja wczesnoszkolna,  religia
70. Szatko Lucyna edukacja wczesnoszkolna
71. Turek Ewa w-f , edukacja dla bezpieczeństwa
72. Wróbel Magdalena psycholog
73. Zagrobelny Anna religia
74. Zając Roksana j. angielski
75. Zgórska Ewa wychowawca świetlicy
76. Zięba Elżbieta chemia
77. Ziobrowska – Lotycz Halina edukacja wczesnoszkolna