mat
Frendo Barbara
Kasprzyk Katarzyna
Leniar Ewa
Nuckowska Anna
Nykun Teresa

polKmieć Renata
Magnowska Agata
Makowska Magdalena
Nykiel–Wojtuń Monika

fizBalicka–Nepelska Barbara

chem
Pióro Joanna

relBłachuta Agnieszka
Kontek Adam
Zagrobelny Anna

his
Brodowicz–Inglot Agata
Kluczyńska–Skop Anna 

wos

Brodowicz–Inglot AgataprzyBarszczewska Anna
Matuła Lidia

dnaBarszczewska Anna

gegraMatuła Lidia

muzKontek Adam
Kroczek Adam
Raczyńska Małgorzata

wf
Ataman Marek
Bronowski Jacek (rehabilitant)
Cieślak Bożena
Ciurko Małgorzata
Łąka Marzena (doradztwo zawodowe)
Łąka Szczepan
Piela Bartosz
Turek Ewa (edukacja dla bezpieczeństwa)

infKrzywonos Zbigniew
Piś – Gołąb Anna

plast
Kostka Grażyna

angKamiński Marek
Kogut Joanna
Kot Maria
Sebastianka Anna
Strumska Aleksandra
Sus Agnieszka

niem
Augustynowicz Renata

tech
Piś – Gołąb Anna

nauczBogacka Alina
Grzebyk Barbara
Jastrzębska Ewa
Kupczakiewicz Małgorzata
Paszkiewicz Małgorzata
Pelc–Kosińska Danuta
Ryzner Alina
Strączek Beata
Suchocka Jolanta
Szatko Lucyna
Ziobrowska–Lotycz Halina

wspomDutkiewicz Edyta
Hołysz Agnieszka
Kędziora Żaneta 
Kluczyńska–Skop Anna 
Kot Maria
Krzebiot Renata
Kucza Anna
Kudyba Iwona
Mac Małgorzata
Matwij Aleksandra (terapeuta pedagogiczny)
Nowak Barbara
Nowak Agnieszka
Petry Katarzyna
Piotrowska Iwona
Raczyńska Małgorzata
Ryzner Alina
Stec Aneta
Steczkiewicz Jolanta
Strumska Marzena

Matwij Aleksandra (terapeuta pedagogiczny)

psy1Kiszka Małgorzata

psy2Korecka Alicja (wychowanie do życia w rodzinie)
Osiowa Renata

psy3Roga Izabela

swietChlebuś Wiesława
Kołakowska Joanna
Zgórska EwabibKołakowska Joanna

 Wysoko i wielokierunkowo wykwalifikowana kadra pedagogiczna, to jeden z wielu atutów naszej szkoły. Aktywne uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego sprawia, że nasza kadra wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, co pomaga w szerszym i całościowym spojrzeniu na uczniów oraz szukaniu nowych i lepszych sposobów przekazywania im wiedzy. Nasza kadra pedagogiczna wprowadza dzieci w świat pełen sukcesów i radości, ale też wszelkimi sposobami wspomaga dzieci z trudnościami rozwojowymi.
Dodatkowe kwalifikacje posiadane przez nauczycieli uczących w naszej szkole:

 • terapia pedagogiczna (14 nauczycieli)
 • terapia dziecka z autyzmem (15 nauczycieli)
 • oligofrenopedagogika (18 nauczycieli)
 • surdopedagogika (2 nauczycieli)
 • tyflopedagogika
 • język migowy (3 nauczycieli)
 • logopedia (3 nauczycieli)
 • neurologopedia (2 nauczycieli)
 • socjoterapia
 • masaż leczniczy (2 nauczycieli)
 • gimnastyka korekcyjna (3 nauczycieli)
 • terapia ręki
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (7 nauczycieli)
 • resocjalizacja

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast