MISJA

Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza
w Jarosławiu

  1. Szkoła w swoich poczynaniach dąży, by być bezpieczną dla ucznia, wspierać go w rozwoju oraz wspomagać rodziców w wychowaniu.
  2. Za najważniejszy cel swojego działania przyjmuje stworzenie uczniom optymalnych warunków, pozwalających im osiągnąć pełną dojrzałość i wszechstronny rozwój.
  3. Proces wychowania jest ukierunkowany na kształtowanie czterech podstawowych obszarów rozwoju dziecka, żeby absolwent naszej szkoły był uczniem dbającym o zdrowie, dojrzałym, odpowiedzialnym i miał poczucie sensu życia.

 

WIZJA ABSOLWENTA

Absolwent naszej szkoły jest dojrzały, odpowiedzialny, mający poczucie sensu życia, dbający o swoje zdrowie, kierujący się w postępowaniu zasadami moralno-etycznymi, przyjazny w stosunku do ludzi i świata, wyróżniający się wysoką kulturą osobistą. Potrafi ocenić swoje możliwości, zna swoje mocne i słabe strony, tworzy dobre relacje z innymi. Mając poczucie szacunku dla siebie i innych umie współpracować w grupie. Prezentując postawy patriotyczne, zachowuje tradycje oraz zwyczaje. Znając zdrowy styl życia dba o bezpieczeństwo swoje i innych. Swoją odpowiedzialność i dojrzałość przejawia wypełniając rzetelnie zadania wynikające z przynależności do rodziny i innych społeczności. Absolwent naszej szkoły otrzyma wiedzę i umiejętności pozwalające mu podjąć dalszą naukę w szkole średniej.

Rozmiar czcionki
Kontrast