Szkoła nasza w swoich poczynaniach dąży, by być bezpieczną dla ucznia, wspierać go w rozwoju oraz wspomagać rodziców w wychowaniu.

Za najważniejszy cel swojego działania szkoła przyjmuje stworzenie uczniom optymalnych warunków, pozwalających im osiągnąć pełną dojrzałość, właściwą dla 13-latka.
Proces wychowania jest ukierunkowany na kształtowanie czterech podstawowych obszarów rozwoju ucznia, by absolwent naszej szkoły był dzieckiem zdrowym, dojrzałym, odpowiedzialnym i miał poczucie sensu życia.

Rozmiar czcionki
Kontrast