Dyrektor
mgr Ewa Leniar


wice Dyrektor
mgr Bożena Cieślak
mgr Adam Kroczek


 Rada Pedagogiczna


Rada Rodziców


Samorząd Uczniowski
Przewodnicząca:  Ines  Gołojuch
Zastępca: Oliwia Pantoł
Członkowie samorządu: Gabriela Dziadecka, Jagoda Halejcio, Martyna Jagoda Anna Juszyńska, Milena Luty, Milena Łukaszów,  Aleksandra Madej, Aleksandra Motyka, Piotr Balicki, Michał Harasz, Patryk Puszka, Aleksandra Lizoń,  Gabriela Marciak, Mateusz Kuźniarowski.