Dyrektor
mgr Ewa Leniar


w-ce Dyrektor
mgr Bożena Cieślak
mgr Adam Kroczek
dr Tomasz Kulesza


Rada pedagogiczna


Rada rodziców


Samorząd uczniowski 2017/2018:
Przewodnicząca: Kinga Klisz
Zastępca: Julia Mazur
Członkowie samorządu: Emilia Stechnij, Magdalena Sroka, Magdalena Korecka, Aleksandra Pieróg, Barbara Zwolińska, Paweł Bundyra, Mateusz Leśny, Wiktor Maśkiewicz, Katarzyna Ciurko