Szkoła Promująca Zdrowie

maj 1997 – rozpoczęcie działań ukierunkowanych na tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie

wrzesień 2000 – włączenie się szkoły do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, rozpoczęcie działań   ukierunkowanych na przyjęcie szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

czerwiec 2002 – otrzymanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

maj, czerwiec 2007 – autoewaluacja działań w zakresie wymaganych Standardów

wrzesień 2008 – otrzymanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

styczeń 2008 – Szkoła na Krajowej Liście Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Należąc do Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce, szkoła rozwijała zakres działań, uznanych za priorytetowe w myśleniu o zdrowiu uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

wrzesień 2013 – mimo wygaśnięcia aktualności przyznawanego na pięć lat certyfikatu, placówka prowadziła szeroki zakres działań uznając Promocję Zdrowia w Szkole za priorytet w koncepcji szkoły

wrzesień 2018 – rozpoczęcie działań, w celu przywrócenia  Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

Rozmiar czcionki
Kontrast