Witamy
w świetlicy szkolnej

Organizacja pracy świetlicy
Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30. Mogą w niej przebywać dzieci z klas 0 – III, dojeżdżające z klas IV oraz niepełnosprawne z klas IV – VI. Są one podzielone na grupy odpowiednio do zaistniałych potrzeb. Opiekę nad uczniami sprawuje kadra nauczycieli. Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić Kartę Zgłoszenia i przekazać ją do wychowawców świetlicy.
Rozmieszczenie świetlicy
Świetlica dysponuje trzema pomieszczeniami: dużą salę nr 5 połączoną ze stołówką , małą salę nr 1, w której przebywają najmłodsi uczniowie oraz biblioteką przystosowaną do potrzeb świetlicy. Świetlica może korzystać z sali gimnastycznej oraz z sali rehabilitacyjnej nr 11, przeznaczonej do relaksacji i aktywnego wypoczynku.
Główne zadania świetlicy
Świetlica pełni trzy podstawowe zadania: opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Znaczy to, iż dzieci mogą w niej bezpiecznie wypocząć, zjeść posiłek, odrobić prace domowe z pomocą wychowawcy, skorzystać z gier planszowych, pooglądać filmy dostosowane do ich wieku, uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć rozwijających zainteresowania, umiejętności i uzdolnienia , a przede wszystkim swobodnie pobawić się z rówieśnikami, także na szkolnym placu zabaw i boisku.

Formy zajęć świetlicowych

Czytelnicze to słuchanie czytanego na głos utworu z kanonu literatury dla dzieci, prowadzenie swobodnych rozmów na jego temat, ilustrowanie utworu, próby uchwycenia jego sensu za pomocą scenek sytuacyjnych, uczestnictwo w konkursach, zabawach, rozwiązywanie różnorodnych zadań.

Gry i zabawy ruchowe, relaksacyjne, wynikające z tematu, doskonalące zręczność  i umiejętność współdziałania w grupie.
Plastyczne i techniczne to pobudzanie twórczego działania i predyspozycji logicznego myślenia poprzez wykonywanie prac plastycznych z zastosowaniem różnorodnych technik.
Umuzykalniające to słuchanie muzyki, zabawy ze śpiewem, nauka piosenek, taneczna gimnastyka twórcza oparta na elementach metod Labana i Orffa.
Multimedialne czyli korzystanie z dwóch telewizorów znajdujących się w bibliotece i dużej świetlicy.
Wspomagające sprawność rąk i umysłu to wycinanie, modelowanie, sklejanie, projektowanie, składanie, prace przestrzenne z papieru oraz prace na papierze z wykorzystaniem figur geometrycznych.
Dydaktyczne to realizacja programów opracowanych przez wychowawców świetlicy.
Kulinarne to mini warsztaty pod hasłem ,,Wiem, co jem” z udziałem rodziców, pogadanki na temat zdrowego odżywiania oraz fantazyjne prace plastyczne z wykorzystaniem owoców i warzyw.
Świetlica współpracuje z wieloma placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Należą do nich: Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.
Świetlica szkolna to miejsce szczególne

Prowadzona w świetlicy praca daje rodzicom pewność, iż ich dzieci są w dobrych rękach, a dzieci czują się tu bezpieczne, bo zawsze mogą liczyć na wsparcie osoby dorosłej i grupy rówieśniczej. Świetlica współuczestniczy w formowaniu wartościowego charakteru, przygotowuje do życia w społeczeństwie, uczy kulturalnego zachowania, postaw moralnych, właściwego wykorzystywania wolnego czasu, pomaga w przezwyciężaniu lęków i w zdobyciu poczucia własnej wartości. Jest ona zatem miejscem szczególnym i niezastąpionym.

Zebrała i opracowała
Iwona Kudyba