Witamy w świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30. Mogą w niej przebywać dzieci z klas 0 – III oraz niepełnosprawne, dojeżdżające  z klas IV – VIII. Pragniemy, aby świetlica była dla naszych podopiecznych zarówno miejscem odpoczynku, jak i rozwijania zainteresowań. Nasze działania zmierzają do tego, by dzieci spędzały tu czas aktywnie i kreatywnie w atmosferze życzliwości,  zrozumienia oraz zachęty do działania.
Świetlica pełni trzy podstawowe zadania: opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Dzieci mogą w niej bezpiecznie wypocząć, zjeść posiłek, odrobić prace domowe z pomocą wychowawcy. Mogą  uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć rozwijających zainteresowania, umiejętności i uzdolnienia, a przede wszystkim swobodnie pobawić się z rówieśnikami, także na szkolnym placu zabaw.

Formy zajęć świetlicowych
Czytelnicze – słuchanie czytanego na głos utworu z kanonu literatury dla dzieci, prowadzenie swobodnych rozmów na jego temat, ilustrowanie utworu, próby uchwycenia jego sensu za pomocą scenek sytuacyjnych, uczestnictwo w konkursach, zabawach, rozwiązywanie różnorodnych zadań.
Gry i zabawy – formy ruchowe, relaksacyjne, wynikające z tematu, doskonalące zręczność  i umiejętność współdziałania w grupie.
Plastyczne i techniczne – pobudzanie twórczego działania i predyspozycji logicznego myślenia poprzez wykonywanie prac plastycznych z zastosowaniem różnorodnych technik.
Umuzykalniające – słuchanie muzyki, zabawy ze śpiewem, nauka piosenek, taneczna gimnastyka twórcza oparta na elementach metod Labana i Orffa.
Multimedialne – korzystanie z dostępnych technologii multimedialnych z zajęciami z robotyki włącznie.
Wspomagające sprawność rąk i umysłu –  wycinanie, modelowanie, sklejanie, projektowanie, składanie, prace przestrzenne z papieru oraz prace na papierze z wykorzystaniem figur geometrycznych.
Dydaktyczne – realizacja programów opracowanych przez wychowawców świetlicy.
Kulinarne – mini warsztaty pod hasłem ,,Wiem, co jem” z udziałem rodziców, pogadanki na temat zdrowego odżywiania oraz fantazyjne prace plastyczne z wykorzystaniem owoców i warzyw.
Świetlica współpracuje z wieloma placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Należą do nich: Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.

Rozmiar czcionki
Kontrast