Szkoła Promująca Zdrowie

S

Koordynator zespołu Aneta Stec

Skład zespołuMałgorzata Ciurko, Dorota Grzęda, Alina Ryzner, Barbara Grzebyk, Jolanta Suchocka, Iwona Piotrowska, Jacek Bronowski, Bartosz Piela, Marek Ataman, Bożena Cieślak, Lidia Matuła,  Grażyna Kostka, Marzena Łąka, Szczepan Łąka, Elżbieta Zięba, Anna Barszczewska, Ewa Zgórska,   Wiesława Chlebuś, Ewa Turek, Monika Nykiel-Wojtuń, Anna Piś-Gołąb, Agnieszka Nowak


 

Planowane działania

  • Rozszerzanie działań w zakresie edukacji zdrowotnej uczniów
  • Współpraca z Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarosławiu
  • Aktywna profilaktyka wśród uczniów i rodziców
  • Wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych
  • Realizacja programów i projektów promujących zdrowy styl życia
  • Zwiększenie aktywności całej społeczności szkolnej
  • Aktywizacja rodziców, uczniów i wszystkich pracowników szkoły do włączania się w wybrane formy aktywności wpływające na szeroko pojęte zdrowie
  • Przywrócenie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

Co wyróżnia szkołę promującą zdrowie:

1. Praca w oparciu o diagnozę wstępną, kolejne ewaluacje dostarczają materiału do planowania
2. Praca w oparciu o autorskie programy w szkole
3. Podejście siedliskowe
4. Zmiana
5. Małe kroki w zmianie
6. Proces a nie akcja
7. Aktywny udział zamiast pogadanki
8. Projekt i metody aktywizujące
10. Rodzice, którzy ssą i wspierają
11. Dobry klimat społeczny (właściwe relacje)
12. Spójność (dokumenty, życie szkoły, osobiste wartości)
13. Kreatywność
14. Udział autentyczny w działaniach (nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy- demokracja i współdecydowanie)
15. Monitoring i ewaluacja

Rozmiar czcionki
Kontrast