1SZKOLNY ZESPÓŁ PROMUJĄCY ZDROWIE

Koordynator zespołu Aneta Stec

Skład zespołuMałgorzata Ciurko, Dorota Grzęda, Alina Ryzner, Barbara Grzebyk, Jolanta Suchocka, Iwona Piotrowska, Jacek Bronowski, Bartosz Piela, Marek Ataman, Bożena Cieślak, Lidia Matuła,  Grażyna Kostka, Marzena Łąka, Szczepan Łąka, Elżbieta Zięba, Anna Barszczewska, Ewa Zgórska,   Wiesława Chlebuś, Ewa Turek, Monika Nykiel-Wojtuń, Anna Piś-Gołąb, Agnieszka Nowak


Planowane działania

  • Rozszerzanie działań w zakresie edukacji zdrowotnej uczniów
  • Współpraca z Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarosławiu
  • Aktywna profilaktyka wśród uczniów i rodziców
  • Wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych
  • Realizacja programów i projektów promujących zdrowy styl życia
  • Zwiększenie aktywności całej społeczności szkolnej
  • Aktywizacja rodziców, uczniów i wszystkich pracowników szkoły do włączania się w wybrane formy aktywności wpływające na szeroko pojęte zdrowie
  • Przywrócenie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie