Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu

TERMINARZ SZKOLNY

Rok szkolny 2021/2022

 

Rozpoczęcie zajęć: 1 września 2021 r.

I półrocze: do 28 stycznia 2022 r.

II półrocze: 31 stycznia – 24 czerwca 2022 r.

Wpisanie przez nauczycieli grożących ocen niedostatecznych do 20 grudnia 2021 r.

Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych do 22 grudnia 2021 r.

Wystawianie ocen do 28 stycznia 2022 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej: 3 lutego 2022 r.

Wielka Galeria Artystyczna: 15 grudnia 2021 r.

Święto Szkoły: 22 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r. (nauka – od 3 stycznia 2022 r.)

Ferie zimowe: 14 lutego – 27 lutego 2022 r.

Dzień promocji szkoły:  6 marzec 2022 r.

Dzień Integracji: 1 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:   14 –19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty: 24, 25, 26 maja 2022 r.

Dodatkowy dzień wolny: 12 listopada, 7 stycznia, 2 maja,  24, 25, 26 maja, 17 czerwca, 23 czerwca 2022 r.,

W tych dniach na prośbę rodziców organizuje się zajęcia opiekuńcze dla potrzebujących dzieci.              

Wpisanie przez nauczycieli grożących ocen niedostatecznych i przewidywanych ocen zachowania: do 20 maja 2022 r.

Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych  do 23 maja 2022 r.

Ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych: do 10 czerwca 2022 r.

Wystawianie ocen do 15 czerwca 2022 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej zatwierdzające roczne wyniki nauczania:

20 czerwca 2022 r.

Zakończenie klas ósmych: 23 czerwca 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego: 24 czerwca 2022 r.

Przewidywane terminy zebrań z rodzicami:

I   – 6 – 10  września 2021r.

II  – 13 – 17  grudnia 2021 r.  w tym „Dzień otwarty” (16.12)

III  –  7 -11 lutego 2022 r. /klasyfikacyjne/

IV  – 12 maja 2022 r.  dla  klas VIII

V  –   16 – 20 maja  2022 r.  w tym „Dzień otwarty” (19.05)

 

Rozmiar czcionki
Kontrast