Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu

TERMINARZ SZKOLNY 2020-2021

 

Rozpoczęcie zajęć:     1 września 2020 r.

I półrocze: do 29 stycznia 2021 r.

II półrocze: 1 luty – 25 czerwca 2021 r.

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych – 14 października 2020r.

W tym dniu na prośbę rodziców organizuje się zajęcia opiekuńcze dla potrzebujących dzieci.      

Wpisanie przez nauczycieli grożących ocen niedostatecznych   do 18 grudnia 2020 r.

Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych   do 21 grudnia 2020 r.

Wystawianie ocen do  26 stycznia 2021 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej: 28 stycznia 2021 r.

Wielka Galeria Artystyczna: 16 grudnia 2020 r.

Święto Szkoły:  22 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r. (nauka – od 7 stycznia 2021 r.)

Ferie zimowe: 1 lutego – 14 lutego 2021 r.

Dzień  promocji szkoły: marzec 2021 r.

Dzień Integracji: 8 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 1 – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty: 25, 26, 27 maja 2021 r.

Dodatkowy dzień wolny: 2 listopada 2020 r., 4,5 stycznia 2021 r. , 25, 26, 27 maja 2021 r., 4 czerwca 2021 r.

W tych dniach na prośbę rodziców organizuje się zajęcia opiekuńcze dla potrzebujących dzieci.              

Wpisanie przez nauczycieli grożących ocen niedostatecznych i przewidywanych ocen zachowania:  do 19 maja 2021 r.

Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych   do 20 maja 2021 r.

Ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych: do 14 czerwca 2021 r.

Wystawianie ocen do 17 czerwca 2021 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej zatwierdzające roczne wyniki nauczania:

21 czerwca 2021 r.

Zakończenie klas ósmych: 24.06.2021 r.

Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021 r.

Przewidywane terminy zebrań z rodzicami:

I   –   7 – 11 września 2020r.

II  –  7 – 11 grudnia 2020 r. /Klasy 0 – III/, 14 – 18 grudnia /klasy IV – VIII (Dzień otwarty)

III  – 15 – 19 lutego 2021 r. /klasyfikacyjne/

IV  – 17 – 21maja  2021 r.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast