Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu
TERMINARZ SZKOLNY
Rok szkolny 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć: 1 września 2022 r.

I półrocze: do 13 stycznia 2023 r.

II półrocze: 30 stycznia – 23 czerwca 2023 r.

Wpisanie przez nauczycieli grożących ocen niedostatecznych do 12 grudnia 2022 r.

Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych do 15 grudnia 2022 r.

Wystawianie ocen do 11 stycznia 2023r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej: 12 stycznia 2023 r.

Wielka Galeria Artystyczna: 14 grudnia 2022 r.

Święto Szkoły: 22 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2022 r. (nauka – od 2 stycznia 2023 r.)

Ferie zimowe: 16 stycznia – 29 stycznia 2023 r.

Dzień promocji szkoły:  5 marca 2023 r.

Dzień Integracji: 3 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:   6 – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty: 23, 24, 25 maja 2023 r.

Dodatkowy dzień wolny: 31 października 2022r.,  2 maja,  23, 24, 25 maja, 9 czerwca, 22 czerwca 2023 r.,

W tych dniach na prośbę rodziców organizuje się zajęcia opiekuńcze dla potrzebujących dzieci.              

Wpisanie przez nauczycieli grożących ocen niedostatecznych i przewidywanych ocen zachowania: do 17 maja 2023 r.

Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych:  do 23 maja 2023 r.

Ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych: do 13 czerwca 2023 r.

Wystawianie ocen do 16 czerwca 2023 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej zatwierdzające roczne wyniki nauczania:

19 czerwca 2023 r.

Zakończenie klas ósmych: 22 czerwca 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego: 23 czerwca 2023 r.

Przewidywane terminy zebrań z rodzicami:

I   – 8 września – 0,I,IV;   15 września – II,III, V-VIII 2022r.

II  – 12 – 16  grudnia 2022 r.  w tym „Dzień otwarty” (15.12)

III  –  30 stycznia – 3 lutego 2023 r. /klasyfikacyjne/

IV  – 11 maja 2023 r.  dla  klas VIII

V  –   15 – 19 maja  2023 r.  w tym „Dzień otwarty” (18.05)

Rozmiar czcionki
Kontrast