Tel.+(0 16) 621 24 43
E-mail: sekretariat@sp11.jaroslaw.pl
Adres:ul. Kraszewskiego 39, Jarosław 37-500

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 11 im Adama Mickiewicza w Jarosławiu

Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 im Adama Mickiewicza w Jarosławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • - część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 • - część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • - w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • - niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 • - nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności.

Wyłączenia

 • - część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • - administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Leniar.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (0 16) 621 24 43

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im Adama Mickiewicza w Jarosławiu
 • Adres: ul. Kraszewskiego 39
  Jarosław 37-500
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (0 16) 621 24 43

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły jest w znacznym stopniu dostępny architektonicznie:

 • główne wejście do budynku jest usytuowane od ulicy Kraszewskiego. Wejście jest jasno oświetlone, szerokie, zadaszone, prowadzą do niego schody antypoślizgowe oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych;
 • na terenie przyszkolnym są miejsca parkingowe, w tym 2 oznaczone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych przy wjeździe od ul. Kraszewskiego;
 • w budynku A znajduje się dźwig osobowy z wejściem od zewnątrz i wewnątrz budynku dostosowany do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się i służy do przemieszczania się na parter, piętro i do szatni (piwnica);
 • w holu głównym budynku znajduje się podjazd dla osób z ograniczeniami mobilności;
 • dla osób z ograniczeniami mobilności w budynku dostępne są na parterze: sekretariat, pokój nauczycielski, sale lekcyjne, sala gimnastyczna, siłownia, gabinety specjalistyczne, gabinet pielęgniarki, stołówka, świetlica, toaleta dla osób niepełnosprawnych, szatnie;
 • w budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich;
 • do udzielania informacji przy wejściu głównym znajduje się domofon obsługiwany przez pracowników sekretariatu;
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, 2 nauczycieli posługuje się językiem migowym w stopniu podstawowym;
 • w budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • w budynku B i D nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.

Galeria

 • Współpraca logo nr 1
 • Współpraca logo nr 2
 • Współpraca logo nr 4
 • Współpraca logo nr 5
 • Współpraca logo nr 6
 • Współpraca logo nr 7
 • Współpraca logo nr 8
 • Współpraca logo nr 9
 • Współpraca logo nr 10
 • Współpraca logo nr 11
 • Współpraca logo nr 12
 • Współpraca logo nr 13
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.