Tel.+(0 16) 621 24 43
E-mail: sekretariat@sp11.jaroslaw.pl
Adres:ul. Kraszewskiego 39, Jarosław 37-500

szkolaKoordynator zespołu –  Aneta Stec

Skład zespołu – Małgorzata Ciurko, Dorota Grzęda, Alina Ryzner, Barbara Grzebyk, Jolanta Suchocka, Iwona Piotrowska, Jacek Bronowski, Bartosz Piela, Marek Ataman, Bożena Cieślak, Lidia Matuła,  Grażyna Kostka, Marzena Łąka, Szczepan Łąka, Elżbieta Zięba, Anna Barszczewska, Ewa Zgórska,   Wiesława Chlebuś, Ewa Turek, Monika Nykiel-Wojtuń, Anna Piś-Gołąb, Agnieszka Nowak


 

Planowane działania

 • Rozszerzanie działań w zakresie edukacji zdrowotnej uczniów
 • Współpraca z Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarosławiu
 • Aktywna profilaktyka wśród uczniów i rodziców
 • Wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych
 • Realizacja programów i projektów promujących zdrowy styl życia
 • Zwiększenie aktywności całej społeczności szkolnej
 • Aktywizacja rodziców, uczniów i wszystkich pracowników szkoły do włączania się w wybrane formy aktywności wpływające na szeroko pojęte zdrowie
 • Przywrócenie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

Co wyróżnia szkołę promującą zdrowie:

1. Praca w oparciu o diagnozę wstępną, kolejne ewaluacje dostarczają materiału do planowania
2. Praca w oparciu o autorskie programy w szkole
3. Podejście siedliskowe
4. Zmiana
5. Małe kroki w zmianie
6. Proces a nie akcja
7. Aktywny udział zamiast pogadanki
8. Projekt i metody aktywizujące
10. Rodzice, którzy ssą i wspierają
11. Dobry klimat społeczny (właściwe relacje)
12. Spójność (dokumenty, życie szkoły, osobiste wartości)
13. Kreatywność
14. Udział autentyczny w działaniach (nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy- demokracja i współdecydowanie)
15. Monitoring i ewaluacja

Galeria

 • Współpraca logo nr 1
 • Współpraca logo nr 2
 • Współpraca logo nr 4
 • Współpraca logo nr 5
 • Współpraca logo nr 6
 • Współpraca logo nr 7
 • Współpraca logo nr 8
 • Współpraca logo nr 9
 • Współpraca logo nr 10
 • Współpraca logo nr 11
 • Współpraca logo nr 12
 • Współpraca logo nr 13
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.