Tel.+(0 16) 621 24 43
E-mail: sekretariat@sp11.jaroslaw.pl
Adres:ul. Kraszewskiego 39, Jarosław 37-500

23 lutego 2024 r. rozpoczynamy nabór do publicznych żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych.

Każdy rodzic/opiekun prawny, który chce zapisać swoje dziecko od września 2024 r. do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do publicznego żłobka, musi wziąć udział w rekrutacji elektronicznej.

REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW, PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Strona naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz żłobków i oddziałów żłobkowych: 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

23.02.2024 r. od godz. 9.00 do 22.03.2024 r. do godz. 15.00 rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - wprowadzenie do systemu wniosków przez rodziców

do 22.03.2024 r. godz. 15.00 - należy złożyć wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów naborowych do placówki pierwszego wyboru

28.03.2024 r. od godz. 9.00 publikacja wyników rekrutacji - lista kandydatów zakwalifikowanych

28.03.2024 r. od godz. 9.00 do 10.04.2024 r. do godz. 15.00 - należy złożyć w placówce, do której się dziecko zakwalifikowało potwierdzenie woli przyjęcia - pisemne oświadczenie 

15.04.2024 r. godz. 9.00 publikacja ostatecznych wyników  - lista kandydatów przyjętych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

17.04.2024 r. od 9.00 do 06.05.2024 r. do godz. 15.00 rejestracja kandydatów przystępujących do naboru uzupełniającego -wprowadzenie do systemu wniosków przez rodziców

do 06.05.2024 r. do godz. 15.00 należy złożyć wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów naborowych do placówki pierwszego wyboru

14.05.2024 r. od godz. 9.00 publikacja wyników - lista dzieci zakwalifikowanych

14.05.2024 r. od godz. 9.00 do 21.05.2024 r. do godz. 15.00 - należy złożyć w placówce, do której się dziecko zakwalifikowało potwierdzenie woli przyjęcia - pisemne oświadczenie 

22.05.2024 r. godz. 9.00 - ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej

Ważne!

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzą edukację w oddziałach przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich (tzw. zerówki). Dodatkowo w szkołach podstawowych nr 7 i 9 przyjmowane będą również dzieci młodsze.

Rekrutacja na wolne miejsca w żłobkach/oddziałach żłobkowych dla dzieci w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat trzech prowadzona jest we wszystkich placówkach żłobkowych

Dodatkowo Miejski Żłobek Radosny Zakątek prowadzi rekrutacje dla dzieci poniżej jednego roku życia (urodzonych 1 września 2023 r. lub później). W takim przypadku rodzice dzieci młodszych pobierają z zakładki "do pobrania" druk wniosku, drukują i uzupełniony dostarczają do placówki żłobkowej.

Rodzice dzieci, których placówką pierwszego wyboru jest Miejski Żłobek Radosny Zakątek uzupełnione dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami dostarczają do placówki przy ulicy Kraszewskiego 1 (również w przypadku rekrutacji do placówki przy ulicy Skarbowskiego 10).

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Strona naboru do klas pierwszych szkół podstawowych: 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

23.02.2024 r. od godz. 9.00 do 22.03.2024 r. do godz. 15.00 rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - wprowadzenie do systemu wniosków/zgłoszeń przez rodziców

do 22.03.2024 r. godz. 15.00 - należy złożyć wydrukowany i podpisany wniosek/zgłoszenie wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów naborowych do placówki pierwszego wyboru

28.03.2024 r. od godz. 9.00 publikacja wyników rekrutacji - lista kandydatów zakwalifikowanych

28.03.2024 r. od godz. 9.00 do 10.04.2024 r. do godz. 15.00 - należy złożyć w placówce, do której się dziecko zakwalifikowało potwierdzenie woli przyjęcia - pisemne oświadczenie 

15.04.2024 r. godz. 9.00 publikacja ostatecznych wyników  - lista kandydatów przyjętych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

17.04.2024 r. od 9.00 do 06.05.2024 r. do godz. 15.00 rejestracja kandydatów przystępujących do naboru uzupełniającego - wprowadzenie do systemu wniosków/zgłoszeń przez rodziców

do 06.05.2024 r. do godz. 15.00 należy złożyć wydrukowany i podpisany wniosek/zgłoszenie wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów naborowych do placówki pierwszego wyboru

14.05.2024 r. od godz. 9.00 publikacja wyników - lista dzieci zakwalifikowanych

14.05.2024 r. od godz. 9.00 do 21.05.2024 r. do godz. 15.00 - należy złożyć w placówce, do której się dziecko zakwalifikowało potwierdzenie woli przyjęcia - pisemne oświadczenie 

22.05.2024 r. godz. 9.00 - ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej

Ważne!

Do klas pierwszych przyjmowane są:

 • dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2018 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nabór elektroniczny do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych

Galeria

 • Współpraca logo nr 1
 • Współpraca logo nr 2
 • Współpraca logo nr 4
 • Współpraca logo nr 5
 • Współpraca logo nr 6
 • Współpraca logo nr 7
 • Współpraca logo nr 8
 • Współpraca logo nr 9
 • Współpraca logo nr 10
 • Współpraca logo nr 11
 • Współpraca logo nr 12
 • Współpraca logo nr 13
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.